Bitcoin Cash / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BCH Nạp coin

Mua Bitcoin Cash

Bán Bitcoin Cash

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.008497 BCH ₫7,901,860 ₫7.9M ₫67,142 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00246 BCH ₫7,901,860 ₫7.9M ₫19,439 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0022617 BCH (0.0016718 BCH) ₫7,977,116 ₫8M ₫18,042 HienVuTN Đồng Vietcombank