Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
BIDV Black2x2 Đồng ₫251,539 ₫251,538,605 ₫251.5M 0.001 BTC

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng