Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫11,482,516 ₫194,618,912 ₫194.6M 0.059 BTC

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.001528 BTC ₫217,524,593 ₫217.5M ₫332,378 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫217,524,593 ₫217.5M ₫277,018 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫217,524,593 ₫217.5M ₫2,175,246 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫219,596,256 ₫219.6M ₫337,080 Minhchien.389 Đồng Vietcombank