Dash / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 DASH Nạp coin

Mua Dash

Bán Dash

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính ₫1,016,955 ₫2,041,860 ₫2M 0.4980531 DASH

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng