Ethereum / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 ETH Nạp coin

Mua Ethereum

Bán Ethereum

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính ₫4,473,597 ₫5,178,450 ₫5.2M 0.86388726 ETH
Vietcombank BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính ₫4,473,595 ₫5,178,450 ₫5.2M 0.86388697 ETH
Vietcombank BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính ₫10,591,978 ₫4,845,150 ₫4.8M 2.18609919 ETH

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.017417 ETH ₫5,836,163 ₫5.8M ₫101,648 HienVuTN Đồng Vietcombank