Litecoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 LTC Nạp coin

Mua Litecoin

Bán Litecoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.035551 LTC ₫1,630,186 ₫1.6M ₫57,955 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.03 LTC ₫1,630,186 ₫1.6M ₫48,906 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.027 LTC (0.026 LTC) ₫1,645,712 ₫1.6M ₫44,434 Xuanxanh Đồng Vietcombank