Cardxu Cardxu Đồng Đã xác minh danh tính

Trang cá nhân của Cardxu

Khối lượng giao dịch
 • BTC 0 BTC
 • ETH 0 ETH
 • BCH 0 BCH
 • LTC 0 LTC
 • DASH 0 DASH
 • $2,657.37
Số GD thành công 11
Số đối tác 10
Phản hồi tốt 42% (6 x / 8 x )
Cấp TK Đồng Đồng
Đã xác minh danh tính Đã xác minh danh tính
Số điện thoại Được xác minh Được xác minh
Quốc gia cư trú Việt Nam
Quốc tịch Việt Nam
Tài khoản được tạo 1 năm trước
Thấy lần cuối 1 năm trước

Bình luận từ đối tác của bạn

 • chưa xác nhận thanh toán giao dịch đã thành công

 • Tôi chưa nhận đươc tiền từ người mua

 • Tôi không nhận được tiền từ người mua, mà số 50 Gin của tôi trong balance cũng không còn Scam

 • Tôi chưa nhận được tiền từ người mua này

 • Very good