Naitovy Naitovy Đồng Đã xác minh danh tính

Trang cá nhân của Naitovy

Khối lượng giao dịch
  • BTC 0 BTC
  • ETH 0 ETH
  • BCH 0 BCH
  • LTC 0 LTC
  • DASH 0 DASH
  • $1,076.59
Số GD thành công 1
Số đối tác 1
Phản hồi tốt 50% (1 x / 1 x )
Cấp TK Đồng Đồng
Đã xác minh danh tính Đã xác minh danh tính
Số điện thoại Không được cung cấp
Quốc gia cư trú Việt Nam
Quốc tịch Việt Nam
Tài khoản được tạo 1 năm trước
Thấy lần cuối 1 giờ trước

Bình luận từ đối tác của bạn

  • SYSTEM: Did not pay for purchase