maithu227 maithu227 Đồng Đã xác minh danh tính

Trang cá nhân của maithu227

Khối lượng giao dịch
  • BTC 0 BTC
  • ETH 0 ETH
  • BCH 0 BCH
  • LTC 0 LTC
  • DASH 0 DASH
  • $66.27
Số GD thành công 4
Số đối tác 4
Phản hồi tốt 80% (4 x / 1 x )
Cấp TK Đồng Đồng
Đã xác minh danh tính Đã xác minh danh tính
Số điện thoại Không được cung cấp
Quốc gia cư trú Không được cung cấp
Quốc tịch Việt Nam
Tài khoản được tạo 1 năm trước
Thấy lần cuối 1 năm trước

Bình luận từ đối tác của bạn