thu.htx199x thu.htx199x Đồng

Trang cá nhân của thu.htx199x

Khối lượng giao dịch
 • BTC 0.09471274 BTC
 • ETH 0.40161869 ETH
 • BCH 0.1194882 BCH
 • LTC 0.7211823 LTC
 • DASH 0.48717137 DASH
 • $691.96
Số GD thành công 111
Số đối tác 5
Phản hồi tốt 100% (111 x / 0 x )
Cấp TK Đồng Đồng
Đã xác minh danh tính Không
Số điện thoại Không được cung cấp
Quốc gia cư trú Không được cung cấp
Quốc tịch Không được cung cấp
Tài khoản được tạo 1 năm trước
Thấy lần cuối 1 tháng trước

Bình luận từ đối tác của bạn

  Chưa có bình luận nào

Buy Bitcoin from thu.htx199x

BTC
 • ₫187,690,502 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.0012 BTC
Mua BTC

Sell Bitcoin to thu.htx199x

BTC
 • ₫169,880,037 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.05618 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫168,110,453 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.076 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫168,110,453 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.061 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫168,110,453 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.034 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫168,110,453 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.005 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫166,340,870 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.04974 BTC
Bán BTC
BTC
 • ₫166,340,870 / BTC
 • Vietcombank
 • Max.: 0.0027 BTC
Bán BTC

Buy Ethereum from thu.htx199x

ETH
 • ₫3,916,084 / ETH
 • Vietcombank
 • Max.: 0.03139 ETH
Mua ETH

Sell Ethereum to thu.htx199x

ETH
 • ₫3,540,391 / ETH
 • Vietcombank
 • Max.: 1.032 ETH
Bán ETH
ETH
 • ₫3,466,633 / ETH
 • Vietcombank
 • Max.: 0.982 ETH
Bán ETH
ETH
 • ₫3,466,633 / ETH
 • Vietcombank
 • Max.: 0.653 ETH
Bán ETH

Buy Bitcoin Cash from thu.htx199x

BCH
 • ₫5,496,963 / BCH
 • Vietcombank
 • Max.: 0.00555 BCH
Mua BCH
BCH
 • ₫5,496,963 / BCH
 • Vietcombank
 • Max.: 0.01 BCH
Mua BCH

Sell Bitcoin Cash to thu.htx199x

BCH
 • ₫4,918,791 / BCH
 • Vietcombank
 • Max.: 1.1527 BCH
Bán BCH
BCH
 • ₫4,867,014 / BCH
 • Vietcombank
 • Max.: 1.199 BCH
Bán BCH

Sell Litecoin to thu.htx199x

LTC
 • ₫1,111,942 / LTC
 • Vietcombank
 • Max.: 6.34 LTC
Bán LTC